תחום הזכיינות: סלוני יופי

מדינת החברה המזכה: ארה"ב

מס' סניפים בעולם: מעל 550

מס' מדינות בעולם: 3

®Sola Salon Studios

לכל סוגי הזיכיונות