תחום הזכיינות: סלוני יופי

מדינת החברה המזכה: ארה"ב

מס' סניפים בעולם: מעל 550

מס' מדינות בעולם: 3

זכיינות ®Sola Salon Studios

    לכל סוגי הזיכיונות