2019-02-06T14:38:07+03:00

הפיכה לרשת מזכה

סטיבן וולפסון ויואב קליין מהמכון הישראלי לזכיינות, על הפיכה לרשת זכיינית, יחסי זכיין ומזכה וסטנדרטים בזכיינות.

2019-01-14T10:36:08+03:00

זכיינות בינלאומית

סטיבן וולפסון ויואב קליין מהמכון הישראלי לזכיינות סוקרים בקצרה את האפשרויות והמשמעויות של פיתוח עסקי בינלאומי באמצעות זכיינות. איך משכפלים [...]

2018-12-20T15:05:18+03:00

מה המשמעות של להיות זכיין

סטיבן וולפסון ויואב קליין מהמכון הישראלי לזכיינות מסבירים מה המשמעות של להיות זכיין, השלכות כלכליות ויתרונות וחסרונות.