מדינת החברה המזכה: ספרד, ארה"ב

מיקום זיכיון פנוי: רחבי מדינת ישראל

תחום הזכיינות: העשרה חינוכית

מס' מדינות בעולם: 55

זכיינות ®Nutty Scientists

    לכל סוגי הזיכיונות