מדינת החברה המזכה: ישראל

מיקום זיכיון פנוי: כל מדינת ישראל

תחום הזכיינות: בתי קפה

 

ILANS

לכל סוגי הזיכיונות