מדינת החברה המזכה: ארה"ב

מיקום זיכיון פנוי: רחבי מדינת ישראל

תחום הזכיינות: העשרה חינוכית לילדים

מס' מדינות בעולם: 5

זכיינות ®Better Planet

    לכל סוגי הזיכיונות