מדינת החברה המזכה: ישראל

מיקום זיכיון פנוי: כלל הארץ

תחום הזכיינות: אביזרים 

סכום השקעה מינימאלי: 60,000 ש"ח

זכיינות ארומט

    לכל סוגי הזיכיונות