מדינת החברה המזכה: ארה"ב

מיקום זיכיון פנוי: כלל הארץ

תחום הזכיינות: נדל"ן

סכום השקעה מינימאלי: 50,000-100,000 ש"ח

זכיינות RE/MAX

    לכל סוגי הזיכיונות