מדינת החברה המזכה: ישראל

מיקום זיכיון פנוי: כל מדינת ישראל

תחום הזכיינות: מסעדנות

סכום השקעה מינימאלי:800,000 ש"ח

קפה עלמה

לכל סוגי הזיכיונות