מדינת החברה המזכה: ישראל

מיקום זיכיון פנוי: כל מדינת ישראל

תחום הזכיינות: מסעדנות

סכום השקעה מינימאלי: 1.6 מ' ש"ח

קפה לנדוור

לכל סוגי הזיכיונות