מדינת החברה המזכה: ישראל

מיקום זיכיון פנוי: כלל הארץ

תחום הזכיינות: 

סכום השקעה מינימאלי: 

זכיינות פוטורו תלת מימד בע"מ

    לכל סוגי הזיכיונות