מדינת החברה המזכה: ישראל

מיקום זיכיון פנוי: כלל הארץ

תחום הזכיינות: 

סכום השקעה מינימאלי: 

פוטורו תלת מימד בע"מ

לכל סוגי הזיכיונות