מדינת החברה המזכה: ישראל 

תחום הזכיינות: נדל"ן ותחזוקת מבנים ובנייני דיור

זכיינות נוה קידר

    לכל סוגי הזיכיונות