מדינת החברה המזכה: ישראל 

תחום הזכיינות: נדל"ן ותחזוקת מבנים ובנייני דיור

נוה קידר

לכל סוגי הזיכיונות