מדינת החברה המזכה: ארה"ב

שנת הקמה: 2012

שנת יציאה לזכיינות: 2016

מספר מיקומים בעולם: 45

זכיינות Venture X

    לכל סוגי הזיכיונות