מדינת החברה המזכה: ארה"ב

מס' עסקים שנמכרו: מעל 10,000

מס' ברוקרים בעולם: מעל 500

מס' סניפים בעולם: 250

זכיינות Transworld