מדינת החברה המזכה: ארה"ב

מס' מדינות בעולם: 13

מס' סניפים ברחבי העולם: מעל 300

מס' תלמידים (2019): 40,000

זכיינות ®School of Rock

    לכל סוגי הזיכיונות