מדינת החברה המזכה: ארה"ב

מס' סניפים בעולם : מעל 350 + מעל 50 סניפים בבנייה 

מס' מדינות בעולם: 3 – ארה"ב, שוודיה, בריטניה

זכיינות ®Phenix Salon Suites

    לכל סוגי הזיכיונות