מדינת החברה המזכה: ישראל

מס' סניפים: 20

מיקום זיכיון פנוי: כל הארץ

זכיינות חומוס בהדונס

    לכל סוגי הזיכיונות