מדינת החברה המזכה: ישראל 

תחום הזכיינות: מסעדנות 

מס' סניפים: 50 סניפים בפריסה ארצית

סכום השקעה מינימאלי: 500,000 – 450,000 ש"ח

השניצליה

לכל סוגי הזיכיונות