מדינת החברה המזכה: ישראל 

תחום הזכיינות: מסעדנות 

מס' סניפים: 50 סניפים בפריסה ארצית

השניצליה

לכל סוגי הזיכיונות