מדינת החברה המזכה: ישראל

תחום הזכיינות: קינוחים, בית קפה

מיקום זיכיון פנוי: כל הארץ

הזדמנות עסקית

    לכל הזדמנויות העסקיות