למה להסתפק בסניף, בעוד אתם יכולים להיות בעלים של רשת?