מדינת החברה המזכה: ישראל

מיקום זיכיון פנוי: כלל הארץ

תחום הזכיינות: נדל"ן

סכום השקעה מינימאלי: 50,000-200,000 ש"ח

אנגלו – סכסון

לכל סוגי הזיכיונות