תחום הזכיינות: מסעדת מזון מהיר

מדינת החברה המזכה: אנגליה

מס' מדינות בעולם: מעל 75

מס' סניפים בעולם: מעל 700

®Southern Fried Chicken

לכל סוגי הזיכיונות