תחום הזכיינות: מסעדת מזון מהיר

מדינת החברה המזכה: אנגליה

מס' מדינות בעולם: 24

מס' סניפים בעולם: מעל 500

זכיינות ®Southern Fried Chicken

    לכל סוגי הזיכיונות