תחום הזכיינות: מכוני כושר

מדינת החברה המזכה: ארה"ב

מס' מנויים בעולם: מעל מיליון

מס' סניפים בעולם: מעל 2,000

מס' מדינות בעולם: מעל 20

זכיינות ®Snap Fitness

    לכל סוגי הזיכיונות