מדינת החברה המזכה: ישראל 

תחום הזכיינות: אופנה

דמי זיכיון: 50,000 ש"ח

Private Vintage Collection

לכל סוגי הזיכיונות