Project Description

סטיבן וולפסון ויואב קליין מהמכון הישראלי לזכיינות מסבירים מה המשמעות של להיות זכיין, השלכות כלכליות ויתרונות וחסרונות.