Project Description

סטיבן וולפסון מהמכון הישראלי לזכיינות, מראיין את מר מייקל דרזו מנהל פיתוח זכיינות בינלאומית ברשת גולדס ג'ים, הפועלת ב-30 מדינות.
מר דרזו חולק אתנו טיפים להצלחה בזכיינות בינלאומית.