Project Description

סטיבן וולפסון ויואב קליין מהמכון הישראלי לזכיינות סוקרים בקצרה את האפשרויות והמשמעויות של פיתוח עסקי בינלאומי באמצעות זכיינות.
איך משכפלים שיטה ומותג העובדים במדינה אחת (ישראל) במדינות אחרות?
אילו שאלות ובדיקות כדאי לבצע לקראת מהלך שכזה?