Project Description

יואב קליין מהמכון הישראלי לזכיינות, מראיין את עו"ד אדם זיגלהיים, שותף במשרד עו"ד סטארק אנד סטארק בנוגע לאתיקה ורגולציה בזכיינות.