מדינת החברה המזכה: שוודיה

מיקום זיכיון פנוי: כל מדינת ישראל

תחום הזכיינות: זכיין מאסטר

סכום השקעה מינימאלי: 165,000 ש"ח

HUSSE

לכל סוגי הזיכיונות