מדינת החברה המזכה: ישראל

מיקום זיכיון פנוי: כלל הארץ

תחום הזכיינות: ייעוץ וליווי עסקי

סכום השקעה מינימאלי: 17,550 ש"ח

זכיינות תכל'ס ליווי עסקי

    לכל סוגי הזיכיונות