זיכיון בתחום: לימודי הנדסה לילדים

מדינת החברה המזכה: ישראל

מיקום זיכיון פנוי: כל מדינת ישראל

 

זכיינות מהנדסי הדור הבא

    לוח זיכיונות למכירה