מדינת החברה המזכה: ישראל

מיקום זיכיון פנוי: כלל הארץ

תחום הזכיינות: גלידריה

דמי זיכיון: 90,000 ש"ח

גלידיום

לכל סוגי הזיכיונות